Venue

The Rudbeck Laboratory
Uppsala University

Map & Directions: Uppsala

Parking: Car-parking facilities outside of the main entrance at Dag Hammarskjölds väg 20, Uppsala