Program

  • 08.45–09.10, Kaffe och registrering (registreringen är öppen hela dagen)
  • 09.10–09.25, Välkommen
  • 09.30–10.30, Session 1 med parallella gruppdiskussioner
  • 10.30–11.00, Kaffe
  • 11.00–12.00, Session 2 med parallella gruppdiskussioner
  • 12.00–13.00, Lunch
  • 13.00–14.00, Session 3 med parallella gruppdiskussioner
  • 14.00–14.30, Kaffe
  • 14.30–15.30, Session 4 med parallella gruppdiskussioner