Förslag på områden och frågor

DEMOKRATI

Demokrati är ett vitt begrepp med många möjliga infallsvinklar. Vi har listat några av dem. Tycker du att någon fråga slår huvudet på spiken? I så fall får du gärna ställa just den eller formulera en egen fråga till AIMday den 20 november.

 

Jämställdhet, åldrande och integration

  • Hur skapar vi en jämlik fördelning av makt och resurser i samhället?
  • På vilka sätt kan vi använda normkritik för att synliggöra jämställda och ojämlika arbetsplatser?
  • Vad kan vi göra för att säkerställa minoriteters hälsa, sociala situation och inkludering?
  • Hur kan vi utveckla förskola och fritidshem så att verksamheten bättre tar tillvara barns förmågor och samtidigt bidrar till en demokratisk och hållbar samhällsutveckling?
  • Hur kan vi underlätta äldres deltagande i arbetslivet och konsekvenserna av att arbeta längre?

Stad och land

  • Vilka nya möjligheter finns för samarbete mellan kommuner för att möta samtidens utmaningar inom t.ex. socialtjänst och utbildning?
  • Varför uppvisar vissa regioner högre tillväxt och större förmåga till förnyelse än andra?
  • Vilka möjligheter finns inom turismbranschen för regional utveckling?
  • Hur påverkar transportsystemet lokalisering, handel och utbyte mellan platser och människor?

Digitalisering

  • På vilket sätt bidrar sociala nätverkssajter, bloggar, mediedelningstjänster och andra samarbetsplattformar till att förändra villkoren och möjligheterna för civilsamhälle, politik, vetenskap och kultur?
  • Hur kan myndigheter, organisationer och företag använda digitaliseringens potential och samtidigt inte utsätta människor för integritets- och rättighetsintrång?

Hållbar utveckling

  • Vad kan vi göra för att få en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar resursanvändning?
  • Hur ska vi organisera en krishantering som både är effektiv och hållbar?

 

Välkommen med din fråga!