AIMday Framtidens vård och omsorg

Välkommen till AIMday Framtidens vård och omsorg som äger rum den 21 mars i Samverkanshuset, Umeå universitet och arrangeras av Enheten för externa relationer vid Umeå universitet i samarbete med Västerbottens läns landsting (Innovation+) och Region Västerbotten. Under dagen uppmuntras du att lyfta frågor på temat Framtidens vård och omsorg som rör just dig och din verksamhet. Du får diskutera din frågeställning med forskare vid Umeå universitet och tillsammans hittar ni förhoppningsvis möjliga lösningar, nya samarbeten och vägar för fortsatt utveckling. Syftet med AIMday Framtidens vård och omsorg är att öka förståelsen, sprida ny kunskap och lyfta nya perspektiv på utmaningar inom vård och omsorg. Det är också ett tillfälle för organisationer, enheter, företag och forskare att knyta kontakter för kunskaps- och erfarenhetsutbyten.

Under AIMday Framtidens vård och omsorg diskuteras frågor och problemområden som formulerats av deltagarna själva. Frågeställningarna matchas med olika forskares kunskap och specialistkompetens. Varje fråga diskuteras under en timme med syfte att skapa förutsättningar för framtida samarbeten, ge nya infallsvinklar och generera ny kunskap genom utbyte och samverkan. Frågan registreras i förväg och är entrébiljetten för frågeställande organisation eller företag. Minst en fråga måste registreras för att få delta.

Registrering av frågor från organisationer och företag är öppen fram till den 22 januari

Registrering för forskare öppnar den 30 januari och stänger den 28 februari.

AIMday är kostnadsfritt för alla deltagare.

Exempel på frågeställningar: 

  • Hur kan vi undvika att satsningar inom e-hälsa skapar nya former av digitala klyftor i samhället?
  • Hur kommer morgondagens teknik att påverka arbetet inom vård och omsorg?
  • Hur kan vi säkerställa att innovationer inom vård och omsorg blir tillgängliga för äldre?
  • Vad finns det för möjligheter och utmaningar med vårdappar?
  • Hur kan teknik och metoder utvecklas för att passa i glesbygd?

AIMday är enkelt! Ett företag/organisation – En fråga – En timme med universitetets forskare!

Program tisdag 21 mars, Samverkanshuset
8.45-9.15 Kaffe och registrering (Registrering öppen hela dagen)
9.15 Välkommen
9.30-10.30 Session 1 med parallella gruppdiskussioner
10.30-11.00 Kaffe
11.00-12.00 Session 2 med parallella gruppdiskussioner
12.00-13.00 Lunch
13.00-14.00 Session 3 med parallella gruppdiskussioner
14.00-14.30 Kaffe
14.30-15.30 Session 4 med parallella gruppdiskussioner

Välkomna!
Har du funderingar kring hur du ska formulera din fråga?  Kontakta gärna Sara på Innovation +
Sara Nilsson (Sara.h.nilsson@vll.se, 070-3038101 )

Har du frågor kring AIMday?
Kontakta gärna Anna-Lill eller Anna på Enheten för externa relationer vid Umeå universitet.
Anna-Lill Drugge (anna-lill.drugge@umu.se, 090-786 99 43)
Anna Sandström Emmelin (anna.emmelin@umu.se, 090-786 60 21)