Hur AIMday fungerar

En fråga, en timme, en grupp med bred kompetens

AIMday Framtidens vård och omsorg erbjuder ett informellt, personligt och effektivt format för att knyta kontakter, utbyta kunskap och generera idéer till projekt. Organisationer, enheter och företag som arbetar med vård och omsorg sätter agendan för dagen genom att formulera frågor relaterade till utmaningar i sin verksamhet. Varje fråga diskuteras under en entimmessession i en grupp om högst tio personer bestående av forskare från olika ämnesdiscipliner och representanter från den frågeställande organisationen. För att AIMday ska vara givande för samtliga deltagare arbetar vi i flera steg med start några månader innan.

Steg 1: Du som arbetar i offentlig, privat eller ideell sektor inkommer med frågor  Organisationer, enheter och företag välkomnas att några månader innan AIMday registrera en fråga med koppling till de utmaningar som finns i den egna verksamheten och som de vill arbeta vidare med på ett strategiskt plan. Samla gärna ett flertal kollegor för att formulera en fråga. Det är också möjligt att formulera en fråga tillsammans med andra organisationer. Registrering av  en fråga är entrébiljetten för de från din verksamhet som vill vara med och diskutera frågeställningen.

Steg 2: Du som forskar anmäler ditt intresse för frågor De inkomna frågorna samlas ihop och presenteras för forskare från olika discipliner. Du som forskar registrerar dig till de frågor du helst vill vara med och diskutera. Registrering till minst en fråga är entrébiljetten.  Normalt uppmuntrar vi organisationer att delta i varandras workshops för att ge en annan infallsvinkel på problemet, det ger även en möjlighet att diskutera frågor tillsammans. Det är dock upp till dig som frågeställare att avgöra om andra kan delta eller inte.

Steg 3: Vi matchar frågor och forskare i smågrupper  Baserat på intresset för de inkomna frågorna görs en gruppering av forskare kring varje fråga. Schemat optimerar delaktighet och effektivitet under dagen för alla deltagare, och säkerställer tvärvetenskapliga gruppkonstellationer.

Om inte tillräckligt många forskare har registrerat sig för en fråga, försöker vi aktivt identifiera lämpliga forskare, eller undersöker i dialog med frågeställaren möjliga omformuleringar av frågan för att bättre matcha den kompetens som finns. Ifall att detta inte lyckas informerar vi organisationen. Minst en vecka innan AIMday skickas ett personligt schema till alla deltagare.

Steg 4: Mötesdagen Varje fråga diskuteras i en timme, inte mer – inte mindre, i en grupp om cirka fem till tio personer. Tid finns i programmet för deltagarna att mingla, och att följa upp diskussionerna i grupperna. Har ni endast möjlighet att närvara den timme som er frågeställning diskuteras så går det bra.

Steg 5: Uppföljning och stöd Några veckor efter AIMday följer vi upp dagen och kan vid behov erbjuda stöd för att få igång projekt eller andra former av samarbeten och finansieringsmöjligheter.