Registrering för frågeställare

Registrering för organisationer och företag är stängd.

 

Har du några frågor kan du kontakta:

Anna-Lill Drugge: anna-lill.drugge@umu.se
Anna Sandström Emmelin: anna.emmelin@umu.se