Arrangör

AIMday Funktionshinder 26 april 2018

Arrangeras av Centrum för forskning om funktionshinder, Uppsala universitet i samarbete med Region Uppsala.

Centrum för forskning om funktionshinder är en samarbetsorganisation för forskare som sysslar med frågor om funktionshinder och funktionsnedsättning inom olika ämnen vid Uppsala universitets fakulteter. Forskningen bedrivs i huvudsak vid de egna institutionerna. Centrum ansvarar för vissa samordningsprojekt, men framför allt för informationsspridning om forskning inom området.

Region Uppsala Hälsa och habilitering har en enhet för FoU som verkar för en kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten och berörda delar av hälso- och sjukvården. Det innebär att verksamheten grundas på kunskap från forskning, från profession och från brukare/klient/patient. En bärande idé för FoU Hälsa och habilitering är att bygga broar mellan forskning och praktisk verksamhet.

LUL_RegionUppsala_logo

Med finansiell stöd från …..