Information om registrering

Företag och organisationer:

Frågan registreras i förväg, och är entrébiljetten för företag och organisationer. Minst en fråga måste registreras för att få delta. Frågan kan omformas för att göra den mer akademisk intressant med hjälp av projektledaren för AIMday.

Vi vet av erfarenhet att det är bra att vara minst två representanter för varje fråga för att få ut det mesta av diskussionerna.

Anmälan är bindande.

Deltagande i AIMday Funktionshinder är gratis.

Akademiska forskare:

Anmäl dig till minst en fråga för att delta i AIMday Funktionshinder.

På registreringsformuläret kan du markera, i prioritetsordning, vilka diskussioner du vill delta i.

Anmälan är bindande.

Deltagande i AIMday Funktionshinder är gratis.