Forskare

AIMday Funktionshinder – Vi söker forskare som vill delta

AIMday är ett sätt för akademiska forskare och företrädare för praktisk verksamhet att träffas och utbyta erfarenheter. Deltagarna träffas och diskuterar frågor och utmaningar som praktiker inom ämnesområdet stöter på i sitt dagliga arbete.

Målgruppen för AIMday Funktionshinder är forskare, praktiker och beslutsfattare som forskar och arbetar med funktionshinderfrågor. För dig som forskare hoppas vi att dagen ska erbjuda möjligheter att hitta nya frågor och infallsvinklar. Du kommer att få diskutera de frågor och utmaningar som är mest brännande för de som dagligen arbetar med att förbättra situationen i samhället för personer med funktionsnedsättning.

Kontakt med andra aktörer

Dagen kommer att ge alla deltagare möjligheter att knyta nya kontakter. Det gäller både kontakter mellan olika forskare och kontakter mellan forskare, beslutsfattare och praktiker.

Vi siktar också på att de kontakter som du knyter under AIMday Funktionshinder ska leda till nya samarbeten mellan dig och andra aktörer. Brukarmedverkan och brukarperspektivet blir allt vikigare i forskningen, därför hoppas vi att denna AIMday även blir ett tillfälle för dig att knyta brukarkontakter som kan vara värdefulla för din forskning.

Utrymme för många diskussioner kring konkreta frågor

AIMday Funktionshinder kommer att bestå av en heldag med ett antal diskussioner kring i förväg uppställda frågor. Varje diskussion pågår i en timme, så du har möjlighet att delta i flera diskussioner under dagen.

De som på olika sätt arbetar praktiskt med funktionshinder kommer först att anmäla frågor till oss. Därefter cirkulerar vi frågorna bland de forskare som anmält intresse. Du och andra forskare får då anteckna er för de frågor ni vill diskutera. Vi matchar sedan ihop frågeställare och forskare i grupper om högst åtta personer. Du kommer att få ett personligt schema för dina grupper.

Så här anmäler du ditt intresse

Från och med den 5 mars kan du anmäla ditt intresse för de frågor som då kommit in. Följ den här länken för att komma till formuläret för intresseanmälan. Intresseanmälan stänger den 4 april. Anmälningstiden är förlängd till den 15 april.