Kontakt

För mer information, kontakta

Centrum för forskning om funktionshinder

Telefon: 018-471 64 45

e-post: cff@cff.uu.se

 

Karin_Jöreskog_s  Päivi_Adolfsson_s  Bengt_Finn_s1

 

Karin Jöreskog            Päivi Adolfsson             Bengt Finn