Frågeställare

AIMday Funktionshinder – Diskutera dina frågor med forskare

Den 26 april 2018 har du som ansvarar för, arbetar med eller har erfarenhet av funktionshinder möjligheten att diskutera precis de frågor du vill med forskare från olika discipliner. Då bjuder Uppsala universitets Centrum för forskning om funktionshinder tillsammans med Region Uppsala in dig som arbetar med funktionshinder, som har egna erfarenheter av funktionsnedsättningar, som beslutsfattare eller som forskare till AIMday Funktionshinder. Målet är att skapa en väg in i den akademiska forskningen för praktiker, och en väg ut i samhället för den akademiska forskningen.

Syftet är att samla deltagare från alla verksamhetsområden men även deltagare från intresseorganisationer, kring i förväg föreslagna frågor. Det ska vara frågor som det är angeläget för er att få diskutera, och det ska vara frågor som är förankrade i en organisation. Ni kommer att få möjlighet att diskutera såväl med andra praktiker och beslutsfattare som med forskare. Det ger er en möjlighet att få återkoppling och idéer både från kollegor från andra orter och från forskningen.

Det är dina frågor som styr

Det är du som praktiker eller beslutsfattare som bestämmer vilka frågor som ska diskuteras. Det första steget i processen är att du och andra praktiker eller beslutsfattare skickar in en eller flera frågor eller utmaningar som ni vill diskutera med forskare. Vi kommer sedan att gruppera liknande frågor tillsammans. De forskare som deltar kommer därefter att anmäla sitt intresse till de grupper som på det sättet skapas. Slutligen kommer alla deltagare att få ett personligt schema för dagen.

Ni som matchats ihop i en grupp får sedan diskutera en timme kring varje fråga. Grupperna kommer att bestå av max åtta deltagare. Vi kommer att göra vårt yttersta för att alla frågor ska tas upp vid detta tillfälle, men vi kan tyvärr inte ge några garantier.

Anmäl dig!

Du anmäler dig och registrerar de frågor du vill diskutera här. Du kan registrera dina frågor från och med den 1 december 2017 till och med den 25 februari 2018.