Preliminärt program

  • 08.30 - , Registreringen är öppen hela dagen, kaffe
  • 09.00 - 09.20, Välkommen och introduktion
  • 09.30 - 10.30 , Session 1
  • 10.30 - 11.00, Kaffe
  • 11.00 - 12.00, Session 2
  • 12.00 - 13.00, Lunch
  • 13.00 - 14.00, Session 3
  • 14.30 - 15.00, Kaffe
  • 15.00 - 16.00, Session 4