Kulturarv

AIMday Kulturarv för samman forskare från olika vetenskapsområden och discipliner, med representanter från olika aktörer och branscher för att diskutera hur kulturarv kan tillgängliggöras, förmedlas och gestaltas för olika målgrupper och områden. Inom AIMday Kulturarv ser vi till exempel museer, arkiv, bibliotek, förvaltare och utvecklare av historiska miljöer samt företag som utvecklar läromedel, digitala uppslagsverk och spel, som tänkbara frågeställare. Det kan till exempel handla om utmaningar kring digitalisering av arkiv och samlingar på olika nivåer, användaranpassad föremålsdigitalisering, digital teknik integrerad i utställningsverksamhet och återskapande av historiska miljöer för besökare via Virtual Reality.

Företag och andra organisationer är välkomna att inkomma med frågor inom detta gränsöverskridande och spännande område!