Plats

Blåsenhus, Uppsala universitet

blasenhus

Besöksadress: von Kraemers allé 1A
Karta

Parkering: Bygge pågår, begränsat antal p-platser, försök vid Arkivcentrum eller idrottshallen Campus 1477