Vad AIMday erbjuder

AIMday-formatet – en fråga, en timme, en grupp med bred kompetens – har visat sig vara givande. Deltagare har hittat värdefulla kontakter och nya sätt att ta sig an utmaningar, och samarbeten har uppstått.

Skolhuvudmän, myndigheter, organisationer och företag får möjlighet att

  • inspireras och lära av olika forskares idéer och perspektiv kring de egna utmaningarna
  • upptäcka nya möjligheter för utveckling av verksamheten genom samverkan med Uppsala universitet
  • skapa kontakter för framtida behov av uppdragsutbildning
  • träffa potentiellt framtida anställda, t.ex. doktorander
  • träffa representanter från andra offentliga, ideella eller privata aktörer

Forskare får möjlighet att

  • inspireras till nya frågeställningar och forskningsprojekt
  • lära sig mer om organisationers utmaningar och kunskapsbehov
  • skapa kontakter för framtida projekt, ny empiri eller anställning
  • träffa forskare från andra ämnesområden, institutioner och universitet som studerar liknande problem
  • upptäcka hur den egna kunskapen kan användas för att belysa organisationers utmaningar och verksamhetsutveckling