Så fungerar AIMday

En fråga, en timme, en grupp med bred kompetens
AIMday erbjuder ett informellt, personligt och effektivt format för att knyta kontakter, utbyta kunskap och generera idéer till projekt. Företag, myndigheter och andra organisationer, sätter agendan för dagen genom att formulera frågor relaterade till utmaningar i sin verksamhet. Varje fråga diskuteras under en entimmessession i en grupp om 7-12 personer bestående av forskare från olika ämnesdiscipliner och representanter från den frågeställande organisationen. För att AIMday ska vara givande för samtliga deltagare arbetar vi i flera steg med start några månader innan.

Steg 1: Du som arbetar i offentlig, privat eller ideell sektor inkommer med frågor
Företag, myndigheter och andra organisationer välkomnas att några månader innan AIMday registrera en eller kanske flera frågor med koppling till frågor rörande ett givet ämne. Samla gärna ett flertal kollegor för att formulera en eller kanske flera gemensamma frågor. Registrering av minst en fråga är entrébiljetten till AIMday. En frågeställare kan registrera flera frågor.

Registrering av frågor sker på denna webbplats fram till 9 oktober 2016

Steg 2: Du som forskar anmäler ditt intresse för frågor
De inkomna frågorna samlas ihop och presenteras för forskare från olika discipliner. Du som forskare registrerar dig till de frågor du helst vill vara med och diskutera. Registrering till minst en fråga är entrébiljetten till AIMday.

Forskarregistrering sker på denna webbplats 10 oktober till 31 oktober 2016.

Steg 3: Vi matchar frågor och forskare i smågrupper
Baserat på intresset för de inkomna frågorna görs en gruppering av forskare kring varje fråga. Schemat optimerar delaktighet och effektivitet under dagen för alla deltagare, och säkerställer tvärvetenskapliga gruppkonstellationer.

Om inte tillräckligt många forskare har registrerat sig för en fråga, försöker vi aktivt identifiera lämpliga forskare, eller undersöker i dialog med frågeställaren möjliga omformuleringar av frågan för att bättre matcha den kompetens som finns. Ifall detta inte lyckas informerar vi frågeställaren om att vi denna gång inte kan erbjuda någon diskussion runt frågan.

I vissa fall kan två eller flera frågeställare inkomma med snarlika frågor. I dialog med frågeställare undersöks möjligheten att sammanföra dessa frågor till en gemensam gruppdiskussion.

Ungefär två veckor före AIMday skickas ett personligt schema till alla deltagare.

Steg 4: Mötesdagen 16 november 2016
Varje fråga diskuteras i en timme, inte mer – inte mindre, i en grupp om cirka 7-12  personer. Frågeställare närvarar med två till tre personer – det brukar ge bra balans i diskussionen och möjliggör att någon kan ta anteckningar. Tid finns också i programmet för deltagarna att mingla i pauser/lunch, och att följa upp diskussionerna i grupperna.

Steg 5: Uppföljning och stöd
Ungefär en månad efter AIMday följer vi upp dagen och kan vid behov erbjuda stöd för att få igång projekt eller andra former av samarbeten.