Välkommen till AIMday Spara och bevara

Energieffektivisering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader

Datum: 24 april 2018

Plats: Navet, Biomedicinskt centrum (BMC), Uppsala universitet

AIMday2

AIMday Spara och bevara arrangeras av Energimyndighetens forskningsprogram Spara och bevara och Uppsala universitet.  Det är ett forum för utbyte mellan forskare och professionella aktörer som i olika roller arbetar med energieffektivisering av kulturhistoriska byggnader.

AIMday syftar till att öka förståelsen, ge ny kunskap och nya perspektiv på utmaningar inom företag och organisationer samt skapa möjligheter för utveckling av både verksamheter och forskning genom utbyte och samverkan. Det är också ett tillfälle för organisationer, företag och forskare att knyta kontakter för kunskaps- och erfarenhetsutbyten.

Under AIMday diskuteras frågor och problemområden som formulerats av deltagarna själva. Frågeställningarna matchas med  forskarnas kunskap och specialistkompetens. Varje fråga diskuteras under en timme med syfte att skapa förutsättningar för framtida samarbeten, ge nya infallsvinklar och generera ny kunskap genom utbyte och samverkan. Frågan registreras i förväg av frågeställande organisation eller företag. Minst en fråga måste registreras för att få delta.

Registrering för organisationer och företag är öppen fram till 28 februari.

Registrering för forskare öppnar 6 mars och stänger 23 mars.

AIMday är kostnadsfritt för alla deltagare.

AIMday är enkelt! Ett företag/organisation – En fråga – En timme med forskarna inom Spara och bevara!