Program

  • 08:30, Registrering och kaffe
  • 09:00-09:20, Välkomna, introduktion
  • 09:30-10:30, Session 1
  • 10:30-11:00, Kaffe
  • 11:00-12:00, Session 2
  • 12:00-13:00, Lunch
  • 13:00-14:00, Session 3
  • 14:00-14:30, Kaffe
  • 14:30-15:30, Session 4