List of questions

B
B & M Systemutveckling ABWorkshop language: English
 • 2176

  1959: How can we divide large problem instances to several smaller ones and then combine the results? Reaching a solution of a quality similar to running the large instance in isolation. 1960: Modeling vs Implementation How a more high-level modelling approach would perform on our optimization problems, enabling us to stand on the shoulders of giants and focus more on modelling the problems and less on implementation details.


  1959: As problem instances grow large it becomes interesting to examine if a big instance can be divided into several smaller instances enabling us to throw more hardware at the problem. The results of the smaller instances would then need to be combined somehow. 1960: Currently our custom made optimization solution tend to require a lot of work hours as well as code base knowledge for implementing feature requests, as we reside close to the core of our engine when implementing features.


C
COCOPuffWorkshop language: English
 • 2018

  City emissions. What is atmospheric stability and what is the relationship of atmospheric stability and air quality? Does atmospheric stability improves the air quality or it has just negative effect? Is there any way that the atmospheric stability is affected by the air quality? - How ocean current can really affect air quality? Can mass migrations of PM particles happen because of ocean current? - Vegetation land in Sweden have decreased since last 20 years. Does the soil fertility and air quality have any direct connection? If so what percentage of soil fertility is dependent on air purity -what is the relationship between air quality and soil fertility and how air affects soil directly or indirectly?F
Freel Way ABWorkshop language: English
 • 2001

  Sensor technology What are the current developments and employment practices of volumetric sensors?


  .

 • 2002

  How can nudging and gamification contribute to further development on collaborative consumption services? What are the basic behavioral changes needed for organizations to start using shared economy platforms ( e.g co-transporting of goods or other shared mobility services)


  .


Future Position XWorkshop language: English
 • 1998

  How to create smart, small and energy effecient IoT systems that can communicate with LORA, SIGFOX, WIFI, NB-IoT and LTE at the same time. And what type of services could that be used for?


  The IoT market is growing by the minute. And the need for systems that combine different IoT technicques would be useful to enhance for example the Smart City. And to create new applications with more advanced combinations of data.


G
Gröna GrannarWorkshop language: English
 • 2014

  Gröna Grannar and Sustainability InnoCenter have a common question! 1915: What kind of solutions do we see today for resource effective use of property? Social innovations! 1954: What socio-technical innovations (including use of big data) are needed to be applied in order to protect vulnerable groups (e.g elderly, children, sick and asthmatic people) in cities? How the use of IoT can assist in measuring the actions for reducing the environmental impact of citizens (measure the footprint on food waste, energy, transport CO2 emissions etc ) and how a resource effective use of property is a means for social inclusion .Could the role of associations and clubs (föreningar) be helpful on such activities?I
IFU Arena ABWorkshop language: English
 • 2034

  Hur skapar man en idrottsanläggning där alla känner sig välkomna och inkluderade i den sociala miljön?


  IFU Arena är en del av Gränby sportfält som ligger i norra delen av Uppsala dit många idrotter koncentreras. IFU Arena ägs och drivs gemensamt av 17 föreningar, en inom friidrott och övriga 16 innebandy. Även om tonvikten av verksamheten är idrottslig går det ändå att beskriva det som ett allaktivitetshus. Föreningarna samäger driftsbolaget som ansvarar för skötsel och drift, allt från städ till eventplanering och biljettförsäljning. Driftsbolaget fungerar som en överbyggnad och support till föreningarnas egen verksamhet. Det ekonomiska överskottet från driftbolaget fördelas till ägarföreningarna. Det ligger i allas intresse att vårda sin byggnad och driva besökare till träningar, tävlingar och event som exempelvis konserter och konferenser. IFU Arena och dess 17 föreningar planerar just nu för ett samgående med ytterligare ett tiotal idrottsföreningar med syfte att tillsammans bygga ut och driva hela Gränby Sportfält som en hubb för elit och breddidrott i Uppsala. Mitt i området är det också tänkt att ett Kunskapscentrum för idrott och hälsa ska finnas. Där ska ideella organisationer, offentlig sektor, privat sektor och akademi kunna samverka för utveckling av metoder, teknik, arbetssätt, policys m m som såväl ska gynna folkhälsa i stort som idrottsutövande mer specifikt inom elit- och breddidrott. Med de högt ställda ambitioner IFU Arena och föreningarna har för utbyggnad och utveckling av området krävs samarbete med forskning från dag 1, dels för att ta del av och implementera befintlig forskning under utbyggnaden och dels för att man vill att området ska vara en samlingspunkt för forskning inom såväl separata discipliner som disciplins- och områdesöverskridande. Det är också viktigt att möta behov och intressen som barn och ungdomar har som inte vill eller inte kan vara delaktiga i det traditionella föreningslivet. Fråga Hur skapar man en idrottsanläggning där alla känner sig välkomna och inkluderad i den sociala miljön? IFU Arena är en arena för så mycket mer än enbart elit- och breddidrott. Verksamheten försöker koppla till sig nya målgrupper med målet att "alla ska med". Bland annat har vi under två somrar, i samarbete med Fredens Hus, arrangerat kostnadsfria sommarläger för barn och unga från resurssvaga familjer och familjer som inte fullt ut känt till möjligheter och utbud. Vi vet också att det finns många familjer med barn och unga som känner till och har information om möjligheter och utbud men som ändå inte tar steget och aktiverar sig, dessa skulle vi också vilja nå. I den äldre generationen har bland annat seniorpingisen hittat till arenan vilket är glädjande, men vi vill gärna också nå helt nya grupper äldre som inte rör på sig regelbundet. Förslag på perspektiv att belysa/diskutera: " Socioekonomiska och kulturella hinder för att delta - Hur kan man tänka och arbeta för att minska/överkomma ekonomiska och kulturella hinder " Centrum/periferi och fördelning av roller och resurser - Koncentrationen av idrotten till ett sportfält relativt centralt i staden behöver kompenseras med möjligheter till aktivitet och idrottande nära boende i hela kommunen. Rollen som de större idrottsarenorna på Gränby Sportfält respektive de (ofta) mindre i ytterområden bör kunna komplettera varandra tydligare och vägas in i stadsplaneringen. Föreningsägd support kan t ex vara mobil med tränare eller elitidrottare som åker ut till träningar ute i stadsdelarna likväl som att familjer, unga och äldre t ex åker gratis tåg/buss till Gränby Sportfält för aktiviteter som kompletterar den ordinarie träningen i ytterområde/kransort. " Vilka målgrupper bör prioriteras, i första skedet, ur ett folkhälsoperspektiv och hur närmar vi oss dem (kanaler, anpassad information etc) " Hur påverkar Gränby sportfält och IFU Arena samhället i ett vidare perspektiv, både i närområdet och samhället i stort?


Intrusiva ABWorkshop language: English
 • 1997

  Housing modules - insulation What are the environmental friendly alternatives we have for a sustainable insulation on the element systems?


  After a 9 years research we have developed an innovative, non-organic, versatile, self-supporting panel construction method which compared to traditional construction methods (based on concrete, wood, metal beams etc) saves up to 50% construction time and 70% costs The panels are designed to stand any environmental conditions which make our products a perfect product for social construction/social accommodation (where even citizen with low income can live ) , as can be placed in modules and make them mobile, and affordable. The next step is to make our modules self sufficient and friendly towards environment and therefore we are looking for technologies that will make the modules energy independent.

 • 2016

  Self sufficient buildings (module formation) - social construction - energy independence. Self sufficient buildings require energy independency. Intrusiva is looking for innovative technologies (ideally based on renewables) which can make its housing modules energy independent and at the same time provide a healthy in house environment (ventilation, air quality etc). What small scale technologies for electricity, heating and cooling could be used in order to make our housing modules self sufficient and at the same time friendly towards environment? What analyses need to be done so that Intrusivas housing modules can cover all the needs for a comfortable, low budget and mobile accommodation?


  After a 9 years research we have developed an innovative, non-organic, versatile, self-supporting panel construction method which compared to traditional construction methods (based on concrete, wood, metal beams etc) saves up to 50% construction time and 70% costs The panels are designed to stand any environmental conditions which make our products a perfect product for social construction/social accommodation (where even citizen with low income can live ) , as can be placed in modules and make them mobile, and affordable. The next step is to make our modules self sufficient and friendly towards environment and therefore we are looking for technologies that will make the modules energy independent.


N
NCCWorkshop language: English
 • 2040

  Inkluderande utemiljöer


  Inkluderande utemiljöer NCC är en utav de största samhällsbyggarna i Norden och inte minst i Sverige. Vi utför alla olika typer av byggprojekt men inte minst mycket inom bostäder och stadsutveckling. Vi vill bygga en hållbar stad där stadens alla invånare känner sig trygga och välkomna. Utemiljöer domineras ofta av pojkar och män, varför är det så? Hur gör vi för att även tjejer och kvinnor ska känna sig välkomna, ta plats och få dem att känna att utemiljön är anpassad och välkomnande alla dygnets timmar även för dem? Går det bygga utemiljön på ett inkluderande sätt? Behövs det andra insatser för att få en mer jämställd utemiljö?


P
Peafowl Solar PowerWorkshop language: English
 • 1980

  How thin can you ink print an electrical contact?


  Photovoltaics have emerged as a way to suppress household electrical needs but also to power devices, such as the Internet of Things (IoTs) hardware. IoTs have power consumptions that are less demanding than other applications but often they need that the photovoltaic cell to be compact and aesthetically pleasant. This demands thin and printable electrical contacts.

 • 1981

  What is the electrical power demand of sensors in automotive applications and what are the basic aesthetic requirements of them ?


  Today’s vehicles have a multitude of high-tech sensors and some of them can and will be visible of the car’s body. Powering such devices with solar power has emerged as a possible alternative therefore the need to take into consideration the esthetical impact in their design. However, before developing such a photovoltaic cell, the key information needed is the electrical power output.


R
Region GotlandWorkshop language: English
 • 2025

  Vad händer med Visbys, och andra turiststäders, stadsliv när allt fler fönster är mörka under stora delar av året?


  Hur påverkas trygghet och socialt liv och samspel? Näringslivets, butikernas möjligheter att bedriva verksamhet? Finns det någon väg tillbaka eller är det en icke reversibel process? Vilket ansvar har de offentliga aktörerna? Frågan om gentrifieringens påverkan har funnits under ett antal år. Vi har en världsarvssamordnare som påtalat detta många gånger och också lyft exempel i världen där utvecklingen gått åt ett oroväckande håll, t.ex. Venedig. För ca 10 år sedan lämnade dåvarande Gotlands kommun många lokaler i innerstaden för att samla resurserna på Visborgsområdet. Många av dessa lokaler såldes och har blivit bostäder, en icke oansenlig del har förmodligen blivit deltidsboenden. Med de senaste årens utveckling av fastighetspriser kan vi också ana att det endast är en kapitalstark grupp som har råd att investera i fastigheter. Vi är mycket intresserade att få en bild av hur utvecklingen kan bli och vad vi som region kan göra för att säkerställa en gynnsam utveckling för Gotland.


S
Skanska Industrial Solutions ABWorkshop language: English
 • 1975

  How to reduce nitrogen compounds in drainage water from tunnel aggregates?


  Skanska (among other construction companies) receive large amounts of excess aggregates from the building of Förbifart Stockholm (The Stockholm Bypass Project) and other tunnel projects. The aggregates are delivered to Skanska’s work sites around Stockholm where the material is stored and processed (larger stones are crushed into smaller pieces, in order to be provided as building material). The blasting in tunnels is often incomplete, leading to traces of nitrogen-based explosives on the excess stone material. When the stone material is stored at the work sites, the nitrogen compounds are drained from the material and transported to nearby ditches, ponds, lakes etc. – leading to an increased content of nitrogen in natural waters/recipients. The amount of nitrogen compounds in the drainage water from these work sites is relatively large compared to “normal” drainage water from rock quarries (5-40 times higher). Skanska is now searching for a solution to how to reduce the amount of nitrogen in outgoing water from these work sites, where space is scarce and there is no room for large water treatment plants.


Sustainability Innocenter Workshop language: English
 • 2013

  How co working spaces can act as a bridge between experienced companies and start ups and how organizations can corporate to crowd source sustainable solutions? What type of actions are needed to create new innovative and sustainable business models on community based activities. (e.g membership models, partners, central financing etc)


  Sustainable business models on community based activities. Social entrepreneurships are born with the aim of making a change to the society. However, they often fall in the competitive market in which they start to compete against each other leading them to leave their initial purpose behind. How do we overcome this problematic? Is it possible to have collaborative spaces for change?

 • 2014

  Gröna Grannar and Sustainability InnoCenter have a common question! 1915: What kind of solutions do we see today for resource effective use of property? Social innovations! 1954: What socio-technical innovations (including use of big data) are needed to be applied in order to protect vulnerable groups (e.g elderly, children, sick and asthmatic people) in cities? How the use of IoT can assist in measuring the actions for reducing the environmental impact of citizens (measure the footprint on food waste, energy, transport CO2 emissions etc ) and how a resource effective use of property is a means for social inclusion .Could the role of associations and clubs (föreningar) be helpful on such activities?Sustainability InnoCenter (SIC) Workshop language: English
 • 2037

  What is the difference between sharing and collaborative economy and what concrete examples we have in modern urban centers?Can a collaborative use of property (in populated urban centers) lead to any regulatory changes (national, local , corporate level)? Are there any examples? (e.g Airbnb and Uber are two examples) What examples we have on co -utilization of parking spaces in condensed urban centers , among people (per to per), in organisations or between different operations?


  .


SweCin ABWorkshop language: English
 • 1992

  Sensor technology Incident light is crucial for all vegetation. In order to assess conditions for vegetation growth it is essential to assess available light. The photosynthesis utilizes only parts of the light spectrum for energy conversion, PAR. Normally PAR is measured by filtering incident light impending on to some light sensor. An alternative would be to apply an algorithmic correlation between incident light and PAR. This may be dependent on type of sensor, light intensity, temperature etc. What are the parameters and relations and is it achievable? It would make sensors for agriculture more inexpensive and relevant.


  Sensor technology


SweCin AB Workshop language: English
 • 2015

  Water contamination (Question . in english and swedish) English- Polluted storm water is a large and neglected environmental problem. Storm water is normally discharged into the recipient without any purification whatsoever. Oil, heavy metals and organic pollutants are prevalent. In addition specific problem pollutants appear, locally depending on activities on the ground, such as PFAS, pharmaceutical residues, brominated biphenyl ethers etc. They appear in very low concentrations in water. In order to apprehend these for later destruction, adsorbents that bind strongly to the pollutants are required. As the concentration is very low there is a risk that other substances will saturate the adsorbent, thus reducing efficiency. Specific but cost effective adsorbents are needed to adress this environmental issue. Swedish- Förorenat dagvatten är ett stort men förbisett miljöproblem. Normalt går dagvatten ut i recipienten helt utan rening. Olja, tungmetaller och organiska föroreningar är vanligt förekommande. Därutöver, uppträder lokalt beroende på verksamhet, särskilda problemföroreningar, som PFAS, läkemedelsrester, bromerade difenyletrar m.m.


  .


T
TengbomWorkshop language: English
 • 1985

  Activity based offices have become increasingly more common in recent years, but which are the consequences in terms of employee wellbeing and performance and which relevant differences are there between offices of different paradigm? How can we learn about pros and cons from different design paradigm and form new methods for creating future workspaces?


  Tengbom rankas som ett av världens mest innovativa* arkitektkontor och är dessutom ett av världens äldsta. Med en rik och mångfacetterad historia har vi gjort det till vår vana och mission att ständigt blicka framåt – inte minst för att vara relevanta i hundratals år till. Vi är humanister och drivs av att skapa magisk, långsiktigt värdefull arkitektur som gör världen till en bättre plats. Vi tror på personliga relationer och dialoger. Att samskapa oss framåt tillsammans med varandra, kunder och brukare. Med 600 medarbetare på minst 11 kontor i Sverige och Finland uppstår vi med specialkompetens där behoven finns. Arkitektur handlar för oss om livskvalitet, något vi strävar efter att skapa och förhöja i varje projekt vi tar oss an. Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet är vårt A och O – det vill vi inte kompromissa med. Vi levererar inte färdiga lösningar. Vår framgång bygger istället på att ställa frågor och att undersöka varje uppdrag med nya ögon. Kunskap driver oss framåt.

 • 1986

  How can we maintain a living and flourishing urban environment while the need for commercial spaces decline, and what are the consequences in terms of security, wellbeing and social aspects, if we don’t?


  Tengbom rankas som ett av världens mest innovativa* arkitektkontor och är dessutom ett av världens äldsta. Med en rik och mångfacetterad historia har vi gjort det till vår vana och mission att ständigt blicka framåt – inte minst för att vara relevanta i hundratals år till. Vi är humanister och drivs av att skapa magisk, långsiktigt värdefull arkitektur som gör världen till en bättre plats. Vi tror på personliga relationer och dialoger. Att samskapa oss framåt tillsammans med varandra, kunder och brukare. Med 600 medarbetare på minst 11 kontor i Sverige och Finland uppstår vi med specialkompetens där behoven finns. Arkitektur handlar för oss om livskvalitet, något vi strävar efter att skapa och förhöja i varje projekt vi tar oss an. Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet är vårt A och O – det vill vi inte kompromissa med. Vi levererar inte färdiga lösningar. Vår framgång bygger istället på att ställa frågor och att undersöka varje uppdrag med nya ögon. Kunskap driver oss framåt.

 • 1987

  Reuse of materials! How can we reuse and recycle building materials in without downgrading, and how can we create new building products with that in mind? What raw materials make an appropriate starting point for exploring circular material systems in the building industry, and how can they be transformed to smart and recyclable building products?


  Tengbom rankas som ett av världens mest innovativa* arkitektkontor och är dessutom ett av världens äldsta. Med en rik och mångfacetterad historia har vi gjort det till vår vana och mission att ständigt blicka framåt – inte minst för att vara relevanta i hundratals år till. Vi är humanister och drivs av att skapa magisk, långsiktigt värdefull arkitektur som gör världen till en bättre plats. Vi tror på personliga relationer och dialoger. Att samskapa oss framåt tillsammans med varandra, kunder och brukare. Med 600 medarbetare på minst 11 kontor i Sverige och Finland uppstår vi med specialkompetens där behoven finns. Arkitektur handlar för oss om livskvalitet, något vi strävar efter att skapa och förhöja i varje projekt vi tar oss an. Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet är vårt A och O – det vill vi inte kompromissa med. Vi levererar inte färdiga lösningar. Vår framgång bygger istället på att ställa frågor och att undersöka varje uppdrag med nya ögon. Kunskap driver oss framåt.

 • 1988

  Digitization and augmented reality! How can we push the development and implementation of digital technologies such as additive manufacturing, augmented reality and machine learning to become a natural part of the building industry? How can such digital technologies be approached in a way that contributes to digital literacy within the company and throughout the industry?


  Tengbom rankas som ett av världens mest innovativa* arkitektkontor och är dessutom ett av världens äldsta. Med en rik och mångfacetterad historia har vi gjort det till vår vana och mission att ständigt blicka framåt – inte minst för att vara relevanta i hundratals år till. Vi är humanister och drivs av att skapa magisk, långsiktigt värdefull arkitektur som gör världen till en bättre plats. Vi tror på personliga relationer och dialoger. Att samskapa oss framåt tillsammans med varandra, kunder och brukare. Med 600 medarbetare på minst 11 kontor i Sverige och Finland uppstår vi med specialkompetens där behoven finns. Arkitektur handlar för oss om livskvalitet, något vi strävar efter att skapa och förhöja i varje projekt vi tar oss an. Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet är vårt A och O – det vill vi inte kompromissa med. Vi levererar inte färdiga lösningar. Vår framgång bygger istället på att ställa frågor och att undersöka varje uppdrag med nya ögon. Kunskap driver oss framåt.


TrakojaWorkshop language: English
 • 2013

  How co working spaces can act as a bridge between experienced companies and start ups and how organizations can corporate to crowd source sustainable solutions? What type of actions are needed to create new innovative and sustainable business models on community based activities. (e.g membership models, partners, central financing etc)


  Sustainable business models on community based activities. Social entrepreneurships are born with the aim of making a change to the society. However, they often fall in the competitive market in which they start to compete against each other leading them to leave their initial purpose behind. How do we overcome this problematic? Is it possible to have collaborative spaces for change?


U
Uppsala kommunWorkshop language: English
 • 2044

  Vilka förutsättningar/framgångsfaktorer krävs för att bygga en långsiktig samverkan mellan olika aktörer? Till exempel att undvika ”projektsjuka” där samverkan/samarbeten startar igång men sedan försvinner när projekttiden löper ut.


  .

 • 2045

  Vilka insatser är mest kostnadseffektiva för att ”lyfta ett bostadsområde”? Finns det forskning som visar hur föreningar och civilsamhälle bäst stimuleras? Är det via föreningsbidrag eller finns det andra former för hur en kommun kan stimulera via sin budget och/eller genom att ge andra typer av förutsättningar?


  .

 • 2046

  Finns det exempel att lära av där en stad/kommun/region lyckats skala upp fungerande metoder som utvecklats i ett område till att få spridning och fäste på flera platser i staden/kommunen/regionen?


  .


UPPSALA STADSMISSIONWorkshop language: English
 • 2051

  Hur arbetslöshet påverkar utvecklingen både för individer men även för områden och på vilken sätt kan arbete fungera som insatts oför att främja mental hälsa?


  Uppsala Stadsmission är en ideell förening som stödjer människor som befinner sig i utsatta livssituationer i Uppsala. Det kan röra sig om hemlöshet, missbruk, våldsutsatta kvinnor, psykisk ohälsa eller arbetslöshet. Det är en av nio ideella stadsmissioner i Sverige (som är medlemmar i riksföreningen Sveriges stadsmissioner) och personer och organisationer som stödjer föreningens ändamål är medlemmar. Föreningen hade under 2017 i medeltal 56 anställda på hel- eller deltid, varav 35 var kvinnor och 21 var män. 89 personer har under året arbetstränat i någon av föreningens verksamheter. Inom Uppsala Stadsmission finns omkring 120 volontärer som engagerar sig regelbundet i en viss verksamhet eller i samband med evenemang av olika slag. Föreningen utgår från följande förhållningssätt: • Alla människors lika värde och värdighet • Varje människa är unik • Varje människas rätt till respekt och integritet • Varje människas rätt till medinflytande över sin situation • Varje människas rätt till samhörighet och gemenskap • Varje människa är en helhet med kroppsliga, psykiska, sociala och existentiella behov • Varje människa skall bemötas med generositet och välvilja, respekt och ansvarstagande ’’ Vi tror på varje människas förmåga till ansvarstagande, möjlighet till utveckling och rätt till ett värdigt liv’’.

 • 2052

  Hur bygger vi en bostads områden som leder till integration?


  Uppsala Stadsmission är en ideell förening som stödjer människor som befinner sig i utsatta livssituationer i Uppsala. Det kan röra sig om hemlöshet, missbruk, våldsutsatta kvinnor, psykisk ohälsa eller arbetslöshet. Det är en av nio ideella stadsmissioner i Sverige (som är medlemmar i riksföreningen Sveriges stadsmissioner) och personer och organisationer som stödjer föreningens ändamål är medlemmar. Föreningen hade under 2017 i medeltal 56 anställda på hel- eller deltid, varav 35 var kvinnor och 21 var män. 89 personer har under året arbetstränat i någon av föreningens verksamheter. Inom Uppsala Stadsmission finns omkring 120 volontärer som engagerar sig regelbundet i en viss verksamhet eller i samband med evenemang av olika slag. Föreningen utgår från följande förhållningssätt: • Alla människors lika värde och värdighet • Varje människa är unik • Varje människas rätt till respekt och integritet • Varje människas rätt till medinflytande över sin situation • Varje människas rätt till samhörighet och gemenskap • Varje människa är en helhet med kroppsliga, psykiska, sociala och existentiella behov • Varje människa skall bemötas med generositet och välvilja, respekt och ansvarstagande ’’ Vi tror på varje människas förmåga till ansvarstagande, möjlighet till utveckling och rätt till ett värdigt liv’’.