Kontakt

Har du frågor om AIMday Utveckling Lärande Forskning?

Kontakta:

Anna Brunner Cederlund
anna.b.cederlund@forumforsamverkan.uu.se

Lars Olsson
lars.olsson@forumforsamverkan.uu.se