Så fungerar AIMday ULF

En fråga, en timme, en grupp med bred kompetens

AIMday Utbildning Lärande Forskning 2018 erbjuder ett informellt och personligt format för att knyta kontakter, utbyta kunskap och förädla verksamhetsnära frågor till forskningsfrågor som kan bli utgångspunkt för framtida forskningsprojekt. Skolhuvudmän/profession sätter agendan för dagen genom att formulera frågor relaterade till utmaningar i sin verksamhet, företrädesvis klassrumsnära frågor sprungna ur det systematiska kvalitetsarbetet eller kanske från samverkansprojekt med lärosäten. Varje fråga diskuteras och utvecklas under en entimmessession i en grupp om fem till tio personer, bestående av forskare från olika ämnesdiscipliner och flera lärosäten, och representanter från den frågeställande organisationen.

Steg 1: Du som representant för den lokala samordningsgruppen inkommer med en fråga 
2018 års upplaga av AIMday ULF kommer att bygga på att de nio lokala samordningsgrupperna inom Uppsala-noden ansvarar för att slussa fram en fråga vardera. Ambitionen är att vi ska kunna uppleva och testa formatet AIMday inför vårt fortsatta arbete under försöksverksamheten. Fokus är att formulera och fördjupa forskningsfrågor som kommer från huvudmannen/professionen.

Registrering av fråga sker på denna webbplats mellan 3/9 och 5/10. Klicka på Registrering för frågeställare.

Steg 2: Du som forskar anmäler ditt intresse för frågor
De inkomna frågorna samlas ihop och synliggörs för forskare från olika discipliner. Du som forskare registrerar dig till de frågor du helst vill vara med och diskutera. Registrering till minst en fråga är entrébiljetten.

Forskarregistrering sker på denna webbplats 8/10-19/10. Klicka på Registrering för forskare.

Steg 3: Vi sammanför frågeställare och forskare i smågrupper 
Baserat på intresset för de inkomna frågorna görs en gruppering av forskare kring varje fråga. Schemat optimerar delaktighet och effektivitet under dagen för alla deltagare, och med ambitionen att sätta samman tvärvetenskapliga gruppkonstellationer.

Om inte tillräckligt många forskare har registrerat sig för en fråga försöker vi aktivt identifiera lämpliga forskare, eller undersöker i dialog med frågeställaren möjliga omformuleringar av frågan för att bättre matcha den kompetens som finns. Om detta inte lyckas informerar vi frågeställaren om att vi denna gång inte kan erbjuda någon diskussion runt frågan.

I vissa fall kan två eller flera frågeställare inkomma med snarlika frågor. I dialog med frågeställare undersöks möjligheten att sammanföra dessa frågor till en gemensam gruppdiskussion.

Någon vecka före AIMday skickas ett personligt schema till alla deltagare.

Steg 4: Mötesdagen 9/11 2018
Varje fråga diskuteras i en timme, inte mer – inte mindre, i en grupp om cirka fem till tio personer. Frågeställare närvarar med två till tre personer – det brukar ge bra balans i diskussionen och möjliggöra att någon kan ta anteckningar. Tid finns också i programmet för deltagarna att mingla vid eftermiddagsfika, och att följa upp diskussionerna i grupperna.