AIMday presenteras i International Innovation

International Innovation är en brittisk publikation med en global läsekrets. I det sista februarinumret presenteras AIMday som en metod för ökat nyttiggörande av forskning genom effektiva möten mellan akademi och näringsliv.

International Innovation syftar till att hjälpa forskare att uppnå större ekonomisk och samhällelig påverkan med sin forskning och nå en bredare publik genom att skapa innehåll för en mer kommersiell och tvärvetenskaplig läsekrets. Publikationen innehåller också artiklar om forskningspolitik, forskningsfinansiering samt andra relaterade frågeställningar, bland annat nyttiggörande och impact, det vill säga forskningens genomslag i olika avseenden.

Det var i höstas som den brittiska mediabyrån Research Media, som ger ut International Innovation, kontaktade UU Innovation sedan de fått upp ögonen för AIMday. En artikel om AIMday finns med i det sista februarinumret (Issue 173 The master key) av International Innovation.

Här kan du läsa artikeln online (kostnadsfri registrering) eller ladda ner den som pdf.