Behandling av personuppgifter för AIMday

De uppgifter vi efterfrågar behöver vi för att:

1. Placera in dig i lämpliga workshopgrupper och skapa ett personligt program för dig som deltagare
2. Ta kontakt med dig för eventuella frågor
3. Boka lokaler av rätt storlek
4. Beställa rätt mängd mat, vid behov anpassad efter personliga önskemål (inklusive allergier)
5. Ta fram statistik om antal deltagare från olika typer av organisationer
6. Möjliggöra framtida utskick till våra event

Information som efterfrågas: Namn, mailadress, telefonnummer, titel, institutionstillhörighet, frågor man vill diskutera, expertisområden, eventuella matpreferenser.

Rätten att begära och ta bort data från AIMday

Du har rätt att begära ut dina personuppgifter eller få dem borttagna från AIMday. Vi är skyldiga att skicka eller ta bort personuppgifter utan onödigt dröjsmål. Kontakta aimday@uuinnovation.uu.se eller det organiserande lärosätet för din AIMday registrering.