Program

  • 08:30-9:30, Registrering
  • 09:30-10.00, Åpning
  • 10.00 -11.00, Workshops
  • 11:00 - 11:15, Kaffe
  • 11:15 - 12:15, Workshops
  • 12:30, Lunch

Programposten “Workshop” vil oppdateres når spørsmålene/tema er klar.  Det er satt av to tidspunkt for workshops, hvor vi kan arrangere flere workshops parallelt, avhengig av antall spørsmål og problemstillinger som registreres.