Slik fungerer AIMday

Hva er en AIMday og hvordan fungerer den?

AIMDay tilbyr et uformelt, personlig og effektivt format for å etablere kontakter, utveksle kunnskap og generere ideer til forskningsprosjekt. Her setter ulike organisasjoner og bedrifter selv agendaen gjennom å formulere spørsmål relatert til egen virksomhet, som berører fremtidens arbeids – og kompetanseutfordringer.

Hvert spørsmål diskuteres i løpet av en 1-times sesjon i en gruppe med inntil 20 deltakere, med forskere fra ulike fagområder og representanter fra organisasjonen som har stilt spørsmålet. For at AIMday skal være givende for samtlige deltakere arbeider man i flere steg, før man kommer frem til selve AIMday dagen

Steg 1 : Du som jobber i det offentlig , privat eller ideell sektor stiller spørsmål.

Noen måneder før AIMday  inviterer vi deg/dem som jobber i en organisasjon, en enhet eller i et selskap til å registrere et spørsmål med kobling til de utfordringer som finnes i egen virksomhet, og som man ønsker å jobbe videre med på et strategisk nivå. Det anbefales å samle flere kollegaer for å sammen formulere spørsmålet. Du/dere kan også formulere spørsmålet sammen med andre organisasjoner. Å registrere et spørsmål er inngangsbilletten for dem fra din virksomhet som ønsker å være med å diskutere problemstillingen.

Steg 2 : Du som forsker melder din interesse for spørsmålene

De spørsmål som kommer inn, samles sammen og presenteres for forskere fra ulke disipliner og fagområder. Du som forsker registrer deg til de spørsmål, som du helst vil være med å diskutere. Registrering til et spørsmål er din inngangsbillett til arrangementet. Normalt oppmuntres organisasjoner til å delta i hverandres workshops, både for å få andre innfallsvinkler på problemet og muligheter til å diskutere ulike spørsmål sammen. Det er spørsmålsstiller som bestemmer om andre kan delta eller ikke.

Steg 3 : Vi matcher spørsmål og forskere i små grupper

Basert på interessen for de innkommende spørsmålene gjøres en gruppering av forskere knyttet til hvert spørsmål. Hensikten med skjemaet er å gjøre dagen så effektiv og givende som mulig for alle deltakerne, samtidig som vi sikrer at diskusjonsgruppene blir tverrfaglige. Senest en  uke før AIMday sendes det ut et personlig skjema til alle deltakerne.

Steg 4 : Møtedagen

Hvert spørsmål diskuteres i en time – ikke mer, ikke mindre, i en gruppe med 5 til 20 personer/deltakere. I programmet legges det inn tid til mingling mellom diskusjonene, som også kan følges opp videre. Det er mulig å bare delta på en enkelt diskusjon, dersom man kun har denne timen til rådighet.

Steg 5 : Oppfølging og støtte

Noen uker etter AIMDay følger vi opp dagen og kan ved behov tilby støtte for å få i gang prosjekt eller andre former for samarbeid, samt bidra med å se på finansieringsmulighet og relevante utlysninger.