Registrering för frågeställare

Registrering för organisationer och företag är nu stängd.

Har du frågor? Hör gärna av dig Anna Sandström Emmelin på Enheten för externa relationer,  anna.emmelin@umu.se