Vad AIMday erbjuder

AIMday – en fråga, en timme, en grupp med bred kompetens – har visat sig vara givande. Deltagare har hittat värdefulla kontakter och nya sätt att ta sig an utmaningar, och samarbeten har uppstått.

Organisationer och företag får möjlighet att

  • inspireras och lära av olika forskares idéer och perspektiv kring de egna utmaningarna.
  • upptäcka nya möjligheter för utveckling av verksamheten genom samforskning.
  • skapa kontakter för framtida behov av uppdragsutbildning.
  • träffa potentiellt framtida anställda, t.ex. doktorander.
  • träffa representanter från andra företag och organisationer.

Forskare får möjlighet att

  • inspireras till nya frågeställningar och forskningsprojekt.
  • lära sig mer om organisationers utmaningar och kunskapsbehov.
  • skapa kontakter för framtida projekt, ny empiri eller anställning.
  • träffa forskare från andra ämnesområden, institutioner och universitet som studerar liknande problem.
  • upptäcka hur den egna kunskapen kan användas för att belysa organisationers utmaningar.