FAQ

Vem kan ställa frågor till en AIMday?

Vi välkomnar frågor från kommun, myndighet, företag, sjukhus, välgörenhetsorganisationer och andra organisationer.

Vilken typ av frågor kan ställas?

Frågorna kan vara breda eller smala. Vi har inga restriktioner på frågeställningen, det som bestämmer karaktären på frågan är du och din organisation. Det som är viktigt är att frågorna är akademiskt intressanta för att locka forskarnas intresse. Om du önskar kan arrangörerna hjälpa dig att formulera ditt problem i en eller flera frågor.

Hur många frågor kan jag ställa?

Högst fyra till fem frågor per organisation, eftersom det under dagen är maximal är fyra till fem tillfällen att delta i workshops. Vi vet av erfarenhet att det är bra att vara minst två representanter för varje fråga. På så sätt får du ut det mesta av diskussionerna.

Vilka ämnen kommer att behandlas vid seminarierna?

Ämnena bestäms helt av de frågor som ställs. Samt av vilka frågor som blir av. Mängden frågor samt forskarnas intresse för de frågeställningar som kommer in avgör vilka frågor som kommer diskuteras.

Kommer andra organisationer tillåts att delta i vår workshop?

Detta är något som du och dina kollegor bestämmer. Normalt uppmuntrar vi organisationer att delta i varandras workshops för att ge en annan infallsvinkel på problemet, det ger även en möjlighet att diskutera frågor tillsammans. Men om du känner att du hellre skulle utesluta andra organisationer, går det bra.

Varför måste jag skicka in en fråga så långt tid innan själva mötesdagen?

För att kunna organisera mötesdagen på ett bra sätt måste vi ge de akademiska forskarna tid att registrera sig och ange vilka frågor de skulle vilja diskutera. Det behövs också tid att ordna parallella workshops och säkerställa bra matchning av kompetenser för varje workshop.