Vad AIMday erbjuder

AIMday – en fråga, en timme, en grupp med bred kompetens – har visat sig vara givande. Deltagare har hittat värdefulla kontakter och nya sätt att ta sig an utmaningar, och samarbeten har uppstått.

Organisationer och företag får möjlighet att

 • inspireras och lära av olika forskares idéer och perspektiv kring de egna utmaningarna.
 • upptäcka nya möjligheter för utveckling av verksamheten genom samforskning.
 • skapa kontakter för framtida behov av uppdragsutbildning.
 • träffa potentiellt framtida anställda, t.ex. doktorander.
 • träffa representanter från andra företag och organisationer.

Forskare får möjlighet att

 • inspireras till nya frågeställningar och forskningsprojekt.
 • lära sig mer om organisationers utmaningar och kunskapsbehov.
 • skapa kontakter för framtida projekt, ny empiri eller anställning.
 • träffa forskare från andra ämnesområden, institutioner och universitet som studerar liknande problem.
 • upptäcka hur den egna kunskapen kan användas för att belysa organisationers utmaningar.
 • Söka förstudiemedel för fortsatt samverkan
 • hitta relevanta samhällsutmaningar och /eller partners att adressera och samverka med i forskningsutlysningar