Vad AIMday erbjuder

AIMday – en fråga, en timme, en grupp med bred kompetens – har visat sig vara givande. Deltagare har hittat värdefulla kontakter och nya sätt att ta sig an utmaningar, och samarbeten har uppstått.

Samiska organisationer, företag, entreprenörer, äldre samer och andra kunskapsbärare får möjlighet att

 • Dela med sig till och inspireras av olika forskares idéer och perspektiv kring utmaningar i Sápmi.
 • upptäcka nya möjligheter genom kunskapsutbyte och samforskning.
 • skapa kontakter för framtida behov av uppdragsutbildning.
 • träffa potentiellt framtida samarbetspartners och anställda t.ex. doktorander och forskare
 • träffa representanter från andra samiska organisationer, företag, entreprenörer, äldre samer och andra kunskapsbärare.

Forskare får möjlighet att

 • inspireras till nya frågeställningar och forskningsprojekt.
 • lära sig mer om de utmaningar och kunskapsbehov som finns hos samiska organisationer, företag, entreprenörer,  äldre samer och andra kunskapsbärare.
 • skapa kontakter för framtida projekt, ny empiri, samverkan eller anställning.
 • träffa forskare från andra ämnesområden, institutioner och universitet som studerar liknande problem.
 • upptäcka hur den egna kunskapen kan användas för att belysa utmaningar definierade av samiska organisationer, företag, entreprenörer, äldre samer och andra kunskapsbärare.
 • hitta relevanta samhällsutmaningar relaterade till samisk tematik och /eller samiska partners att adressera och samverka med i forskningsutlysningar