Program för 9 juni

Forskare anmäler sig till inkomna frågor utifrån intresse och sin akademiska expertis. Utifrån inkomna frågeställningar sammanställer de som organiserar AIMday ett program med workshops utifrån intresse och tillgänglighet från forskare. Resultatet är en dag fylld med en serie ‘en fråga, en timmes’ workshops där grupper på fem till tio personer sitter runt ett bord och diskuterar varje ämne.

Visa program för: