Samarbeta med oss

Uppsala universitet Innovation främjar samarbete mellan Uppsala universitet och företag och organisationer. Vi gör detta dels genom att stödja forskningssamarbeten mellan universitet och privat, offentlig och ideell sektor och dels genom att stödja utveckling och kommersialisering av idéer från forskning vid Uppsala universitet. Projekt för forskningssamverkan ger företag och andra organisationer tillgång till expertis inom många områden och kan också erbjuda möjligheter till rekrytering. Genom oss kan du kontakta lämpliga forskare inom områden som sträcker sig från teori till praktik. Kontakta oss för att få reda på mer om samarbete med Uppsala universitet via e-post johan.edman@uuinnovation.uu.se eller läs mer på www.uuinnovation.uu.se.

AIMday Hållabar städer arrangeras av