Mask Created with Sketch.

AIMday Hållbarhet

Arrangeras av

Välkommen till AIMday Hållbarhet, 27 maj 2021!

Arrangemanget kommer att genomföras digitalt

AIMday är dagen när representanter för företag och organisationer själva får sätta agendan genom att på förhand föreslå frågeställningar som är relevanta för den egna verksamheten och som de önskar diskutera med forskare vid Umeå universitet. Temat för våren är Hållbarhet

Varje inkommen fråga matchas med vetenskaplig kompetens genom att forskarna väljer vilka frågeställningar de vill vara med och diskutera utifrån sin expertis. Under AIMday träffas sedan frågeställare och forskare online i små samtalsgrupper. Det här leder till ett utbyte av kunskap, erfarenheter och idéer som tar sin utgångspunkt i aktuella frågor som både forskare och organisationer är intresserade av. Och just det är målet med AIMday; att på ett informellt sätt inspirera och skapa möjligheter för samarbetsprojekt som möter viktiga samhällsutmaningar. 

AIMday 2021 fokuserar på hållbarhet med utgångspunkt i Agenda 2030 och de antagna globala målen som balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: Den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Vi har alla ett ansvar för målens genomförande och arbetet behöver ske på flera nivåer i samhället, vilket innebär att näringsliv, akademin, civilsamhället och privatpersoner behöver engagera sig. För att vi ska lyckas måste alla bidra och hjälpas åt. Visst vill du vara med och diskutera möjliga vägar framåt?

Programmet för dagen hittar du här

Med inspiration från målen i Agenda 2030 fokuserar vi i år på följande underteman*:

  • Mångfald och jämställdhet
  • God hälsa och välbefinnande
  • Hållbart arbetsliv och ekonomisk tillväxt
  • Hållbar konsumtion och produktion
*Eftersom hållbarhetsmålen är integrerade och odelbara så är er fråga inom något av ovanstående underteman troligen relevant för flera av målen i Agenda 2030, vilket vi varmt välkomnar.

Registrering frågeställande organisationer

Registrera er fråga senast 3 februari


Registrering forskare

Från 23 februari till 23 april kan du som är forskare se en lista över frågor som kommit in och anmäla vilken/vilka du skulle vilja bidra till.


AIMday är enkelt

En fråga. En timme. En grupp med bred kompetens.

När? Torsdag 27 maj
Var? Digitalt via Zoom

Vi ses den 27 maj!


Funderar du över något?

Kontakta gärna Katarina eller Annika på Enheten för forskningsstöd och samverkan vid Umeå universitet.

Katarina Henriksson
katarina.henriksson@umu.se 090-786 93 62

Annika Nordstrand
annika.nordstrand@umu.se 090-786 68 83