Kontakt

Du är alltid välkommen att kontakta Uppsala universitet om du har frågor om AIMday.

Vill ditt universitet organisera en AIMday? Kontakta oss. Uppsala universitet Innovation kommer att ge dig det stöd du behöver för att kunna arbeta framgångsrikt med AIMday.

För ytterligare information och support kontakta: aimday[at]uuinnovation.uu.se