Välkommen till AIMday

AIMdayLL_Blasenhus

Hur kan vi utveckla kvaliteten i förskola och skola?
Hur skapar vi förutsättningar för ett livslångt lärande?

15 mars 2016 arrangeras AIMday Livslångt Lärande på Blåsenhus, Uppsala universitet

AIMday Livslångt Lärande sätter fokus på frågor som rör kvalitet och verksamhetsutveckling i förskola, skola och vuxenutbildning och som formulerats av dig som arbetar i offentlig, privat eller ideell sektor. Frågorna belyses från olika vetenskapliga perspektiv genom att du som är forskare väljer vilka frågor du vill vara med och diskutera. AIMday Livslångt Lärande är en mötesplats där kunskap utbyts och idéer och samarbeten börjar ta form!

Knivsta Kommun om AIMday (film 5 min):

Välkommen till Uppsala universitet 15/3 2016!

Elisabet Nihlfors
Dekanus Fakulteten för utbildningsvetenskaper
Uppsala universitet

Elisabet-Nihlfors-Uppsala-universitet-AIMday