Om AIMday

AIMday är en unik möjlighet för akademiska forskare och organisationer i näringsliv och samhälle att knyta kontakter och utbyta kunskap.

Genom att matcha organisationers behov av ny kunskap, med akademisk kompetens, ger AIMday nya insikter och nya perspektiv på aktuella problem.

AIMday bygger på små gruppdiskussioner där en fråga från den frågeställande organisationen är utgångspunkten, under en timme, med forskare och experter från flera olika discipliner.

Det finns bara vinnare bland deltagarna i en AIMday. Utvärderingar visar att forskare och organisationer är nöjda med dagen och de uppskattar det unika och effektiva formatet som AIMday erbjuder.

Den unika AIMday formatet – en fråga, en timme, en expertgrupp – har visat sig framgångsrikt i att finna nya och nyttiga kontakter, starta upp nya samarbeten och finna nya vägar till lösningar på organisationernas frågor.

Nätverk, kompetensutveckling, inspiration!