AIMday Academy

AIMday Academy är en plattform för utbildning och utvecklingen av konceptet och verktygen för AIMday.

För att säkerställa fortsatt hög kvalitet på de AIMday som arrangeras ges utbildning anpassad till lärosätets behov.

AIMday Academy är också ett forum för att utbyta kunskaper och erfarenheter samt diskutera utvecklingsfrågor och samarbeten. Genom att dela med oss av kunskaper och erfarenheter kan vi hjälpa varandra med olika utmaningar relaterade till AIMday samt fånga upp eventuella behov av ytterligare utveckling och stöd.

För ytterligare information om AIMday Academy vänligen kontakta:

Anette_okt13_s
Sara Gredemark
sara.gredemark[at]uuinnovation.uu.se
+ 46 (0)18 471 15 98
Anette Persson Stache
anette.stache[at]uuinnovation.uu.se
+46 (0)18 471 18 20