Historien bakom AIMday

En enkel, men genial idé – att låta representanter från näringslivet definiera dagordningen genom att skicka in frågor som de vill diskutera med universitetets forskare – utgör grunden för den framgångsrika konceptet AIMday®.

Idén har sitt ursprung inom Ångström Academy vid Uppsala universitet, som arrangerade sin första Materials Day 2008. Succén var omedelbar. Industriföretagen fick experthjälp med frågor av betydelse för dem, de akademiska forskarna fick värdefulla insikter i vilken typ av frågor som är viktiga för branschen, idéer för framtida forskning genererades och olika former av samarbeten påbörjades inleddes.

Nya ämnesområden

Sedan dess har användningen av AIMday som koncept utvidgats till att användas inom andra disciplinära områden, som life science och humaniora och samhällsvetenskap. Konceptet har visat sig fungera lika bra inom dessa områden som i materialvetenskap.

Framgångsfaktorer

Det initiala arbetet som arrangörerna gör, är nyckeln till framgång för en AIMday. Förmågan att sätta ihop workshops med relevanta och kunniga forskare är också avgörande. Universitetets representanter ska gärna komma från olika discipliner och bestå av seniora forskare. Frågorna som kommer in kan i vissa fall omformuleras till frågor som akademiska forskare lätt kan relatera till.

Mål och resultat

Målet är inte att komma fram till ett svar under den timme som en workshop pågår. Att hitta en lösning, eller att få hjälp att hitta en lösning skulle kunna vara ett resultat av diskussionerna, men det är de nya kombinationerna av människor och kompetenser som förs samman för att identifiera olika sätt att bygga vidare på en fråga som öppnar nya möjligheter för givande samarbeten.

Under 2011 testades med stor framgång att använda finansieringen av förstudier som ett sätt att underlätta starten av samarbetsprojekt.

AIMday som koncept har också fått uppmärksamhet från bland annat VINNOVA och den svenska stålindustrins branschorganisation Jernkontoret. Även andra svenska universitet har upptäckt konceptet, och några av dem har varit delaktiga i att organisera AIMday. För att säkerställa en fortsatt hög kvalitet i alla AIMday är det nu ett registrerat varumärke från Uppsala universitet.