Hur det fungerar

Steg 1: Inlämning av frågor från organisationer i näringsliv och samhälle
Organisationer uppmanas att lämna in sina frågor formulerade som en eller flera frågor, de rekommenderas även att lägga bakgrundsinformation relaterad till frågan.

Frågan registreras i förväg, och är entrébiljetten för frågeställande organisation. Minst en fråga måste registreras för att få delta. Frågan kan omformas för att göra den mer akademisk intressant med hjälp av projektledaren för AIMday.

Steg 2: Forskare registrerar sig till frågor
Frågorna presenteras för forskare från olika discipliner. Därefter registrerar sig forskarna till de frågor de är intresserade av att diskutera.

Steg 3: Matchning och skapande av grupper
Arrangören skapar sedan ett schema baserat på intresse och tillgänglighet från forskare. Schemat ska skapa delaktighet och effektivitet under dagen för alla deltagare och säkerställa en tvärvetenskaplig konstellation i varje workshop. Om inte tillräckligt många forskare har registrerat för en viss fråga, försöker arrangören aktivt identifiera lämpliga forskare för att skräddarsy en workshop. Om det inte skulle lyckas kommer frågeställaren informeras om att universitetet inte har den specifika kompetens som behövs.

Steg 4: Mötesdagen
Varje fråga diskuteras i en timme, inte mer – inte mindre, och gruppens storlek är cirka 5-10 personer. Tid finns i programmet för deltagarna att mingla, eller att följa upp diskussionen efter workshopen.

Steg 5: Uppföljning
Ungefär en månad efter varje AIMday följer arrangören upp dagen och kan vid behov erbjuda stöd för att få igång projekt eller andra former av samarbeten.