Registrering

Hur registreringen fungerar

Att registrera sig till en AIMday som frågeställande organisation innebär att du måste registrera minst en fråga. Detta är din inträdesbiljett. Frågorna skickas in senast cirka åtta veckor innan eventet.

De frågor som ställts finns sedan noterade på denna webbplats.

Som forskare kommer kan du sedan kunna registrera dig och ange, i prioritetsordning, vilka frågor du vill diskutera.

Arrangören skapar sedan ett schema baserat på intresse och tillgänglighet från forskare. Schemat ska skapa delaktighet och effektivitet under dagen för alla deltagare.

Ett personligt schema skickas till dig ett par veckor innan evenemanget.

Deltagande i AIMday är gratis. Anmälan är bindande.