Välkommen till AIMday Turism 2017!

AIMday Turism 2017 äger rum den 21 mars i Samverkanshuset, Umeå universitet och arrangeras av Enheten för externa relationer vid Umeå universitet som en del av konferensen Akademin Möter Turismnäringen.

Dagen låter dig lyfta frågor på temat Turism. Frågor som rör just dig och din verksamhet. Du får diskutera din frågeställning med forskare vid Umeå universitet och tillsammans hittar ni förhoppningsvis direkta svar, vägar för fortsatt utveckling och eventuellt samarbete.

Syftet med AIMday Turism är att öka förståelsen, ge ny kunskap och nya perspektiv på utmaningar inom turism och besöksnäringsrelaterad verksamhet samt skapa möjligheter för utveckling av både verksamheter och forskning genom utbyte och samverkan. Det är också ett tillfälle för företag, entreprenörer, forskare och organisationer att knyta kontakter och utbyta kunskaper och erfarenheter.

Under AIMday Turism diskuteras frågor och problemområden som formulerats av deltagarna själva. Frågeställningarna matchas med forskares kunskap och specialistkompetens. Varje fråga diskuteras under en timme med syfte att skapa förutsättningar för framtida samarbeten, ge nya infallsvinklar och generera ny kunskap.

Frågan registreras i förväg och är entrébiljetten för frågeställande organisation eller företag. Minst en fråga måste registreras för att få delta.

Registrering av frågor från företag och andra organisationer är öppen fram till den 26 februari

Registrering för forskare öppnar den 27 februari och stänger den 14 mars

AIMday Turism 2017 är kostnadsfritt för alla deltagare.

Exempel på frågeställningar:
– Hur kan man i ord, ljud och bild levandegöra och förmedla en upplevelse till både svensktalande och internationella besökare?
– Hur kan turism användas för att öka den regionala attraktiviteten?
-Hur kan man som turismföretagare arbeta med och kommunicera hållbarhet utan att det framstår klyschigt eller som ”greenwashing”?

AIMday är enkelt!
Ett företag/organisation – En fråga – En timme med universitetets forskare!

 

Program tisdag 21 mars, Samverkanshuset

08.30-09.00 Välkommen. Uppstart, genomgång av upplägg osv.
09.00-10.00 Session 1
10.00-10.30 Fika
10.30-11.30 Session 2
11.30 Summering och lunch för AIMday-deltagare
13.00 Konferensen Akademin Möter Turismnäringen fortsätter i Hörsal G, Humanisthuset.

 

Välkomna!

Undrar du över något eller vill diskutera hur du kan formulera frågeställningen får du gärna kontakta oss på Enheten för externa relationer vid Umeå universitet.
Anna Sandström Emmelin (anna.emmelin@umu.se, 090-786 60 21)
Tapio Alakörkkö (tapio.alakorkko@umu.se, 090-786 98 35)