Att tänka på som forskare

För dig som forskare innebär deltagande i AIMday att du får möta frågeställande förskollärare, lärare och rektorer. Du kommer att få inblickar i aktuella frågor inom förskola och skola, samt träffa forskare från andra discipliner som intresserar sig för samma frågor som du. Kanske blir AIMday startpunkten för ett nytt forskningssamarbete mellan dig och någon av frågeställarna. 

För att diskussionerna vid AIMday ska bli konstruktiva är det bra om du tänker på följande:

  • Var nyfiken – frågeställarna besitter en djup kunskap om sin praktik som de vill testa i ett vetenskapligt sammanhang.
  • Ställ öppna frågor – tänk på att AIMday-frågorna inte är färdiga forskningsfrågor men kanske kan utvecklas till sådana.
  • Ställ frågor som får frågeställarna att precisera och förtydliga sina tankar.
  • Problematisera och fördjupa – undvik snabba svar och färdiga lösningar, bidra till att vässa forskningsfrågan snarare än att ge didaktiska tips.
  • Förbered gärna något som du tror kan bidra till samtalet – som en aktuell artikel eller ny forskning i ämnet, något kort om hur forskningsläget ser ut i relation till den ställda frågan.