Så fungerar AIMday ULF

En fråga, en timme, en grupp med bred kompetens

AIMday Utveckling Lärande Forskning 2019 erbjuder ett informellt och personligt möte för att knyta kontakter, utbyta kunskaper och förädla verksamhetsnära frågor till forskningsfrågor som kan bli utgångspunkt för framtida forskningsprojekt. Förskollärare/lärare/skolledare sätter agendan för dagen genom att formulera frågor relaterade till utmaningar i de egna verksamheterna – frågor exempelvis sprungna ur kollegiala diskussioner eller ur det systematiska kvalitetsarbetet. Varje fråga diskuteras och utvecklas under en en-timmessession i en grupp om fem till tio personer, bestående av forskare från olika ämnesdiscipliner och lärosäten, och representanter från frågeställarna.

 

  • Steg 1: Frågeställare formulerar och registrerar fråga

Yrkesverksamma inom förskola/skola formulerar en fråga med koppling till de utmaningar som finns i den egna verksamheten och som de vill diskutera med forskare vid lärosäten. Klicka här för att läsa mer om hur ni processar och formulerar frågor 

Registrering av fråga sker på denna webbplats 13/5 – 29/5. Klicka på Registrering för frågeställare.

 

  • Steg 2: Forskare anmäler sitt intresse för en eller flera frågor

De inkomna frågorna samlas ihop och synliggörs för forskare från olika discipliner. Forskare registrerar sig till den eller de frågor de vill delta i och diskutera.

Forskarregistrering sker på denna webbplats 3/6 – 23/8. Klicka på Registering för forskare.

 

  • Steg 3: Frågeställare och forskare sammanförs i diskussionsgrupper

Baserat på intresset för de inkomna frågorna görs en gruppering av forskare kring varje fråga. Schemat optimerar delaktighet och effektivitet under dagen för alla deltagare. Ambitionen är att sätta samman tvärvetenskapliga grupper.

Om inte tillräckligt många forskare registrerar sig för en fråga informeras frågeställaren om att AIMday denna gång inte kan erbjuda någon diskussion kring den insända frågan.

I vissa fall kan två eller flera frågeställare inkomma med snarlika frågor. I dialog med frågeställarna undersöks möjligheten att sammanföra dessa frågor till en gemensam gruppdiskussion.

Någon vecka före AIMday skickas ett personligt schema till alla deltagare.

 

  • Steg 4: Mötesdagen 12/9 2019

Varje fråga diskuteras i en timme, inte mer – inte mindre, i en grupp om cirka fem till tio personer. Frågeställare närvarar med två till tre personer – det brukar ge en bra balans i diskussionen och möjliggöra att någon kan ta anteckningar. En moderator bidrar till progressionen i samtalet.

 

Tid finns i programmet för deltagarna att mingla under förmiddags-/eftermiddagsfika samt vid lunch vilket ger möjlighet för frågeställare och forskare att följa upp diskussionerna i grupperna. Forskare kan utifrån intresse delta i flera olika frågor under dagen. Om frågeställare även önskar delta i någon ytterligare AIMday-fråga under dagen (än den egna), vänligen maila Anna Brunner Cederlund anna.b.cederlund@forumforsamverkan.uu.se som återkommer med besked om det är möjligt.