Välkommen till AIMday Välfärd

AIMday_Valfard_Flyer_Bild (3)

Hur kan vi utveckla kvaliteten i välfärden?

17 mars 2015 arrangeras AIMday Välfärd på Blåsenhus, Uppsala universitet.

AIMday Välfärd sätter fokus på frågor som rör organisering, utveckling och uppföljning av välfärd och som formulerats av dig som arbetar i offentlig, privat eller ideell sektor. Frågorna belyses från olika vetenskapliga perspektiv genom att du som är forskare väljer vilka frågor du vill vara med och diskutera. AIMday Välfärd är en mötesplats där kunskap utbyts och idéer och samarbeten börjar ta form!

Nu är det dags för forskare att anmäla sig!