Välkommen till AIMday Välfärd

Hur utvecklar vi välfärden i en alltmer föränderlig värld?

Tisdagen den 13 juni har vi nöjet att bjuda in till AIMday Välfärd på Blåsenhus, Uppsala universitet.

AIMday Välfärd är ett samverkansinitiativ som under en dag för samman forskare från olika discipliner vid Uppsala universitet med externa parter (företag och organisationer) som arbetar med välfärdsfrågor. Kärnan är ett utbyte av kunskap och idéer som tar sin utgångspunkt i de utmaningar och frågeställningar som externa organisationer har inom området. Frågorna formuleras på förhand av de externa organisationerna, och matchas med vetenskaplig kompetens genom att forskare väljer vilka frågor de vill vara med och diskutera. Målet med AIMday Välfärd är att inspirera och lägga grunden  till samarbetsprojekt som möter viktiga samhällsutmaningar.

Snabb förändring kräver nya lösningar. I år fokuserar vi på välfärden i förhållande till den snabba samhällsutvecklingen. Lokala, regionala, nationella och internationella kontexter blir nu alltmer sammanflätade. Tillsammans utgör de en oerhörd omvandlingskraft som skapar ett kontinuerligt behov av nya lösningar. AIMday Välfärd 2017 fokuserar på följande områden:

  • Social hållbarhet
  • Arbetsliv
  • Folkhälsa
  • Migration, integration och rasism
  • Demokrati, integritet och rättigheter

Läs mer om samtliga områden här

Om du forskar inom välfärdsrelaterade frågor har du allt att vinna på att delta i AIMday Välfärd!

Beskuren AIMday Valfard 2017

Registrering av frågor från företag och andra organisationer har förlängts, och vi stänger nu 3 maj.

OBS! Kontakta oss om ni vill bidra med fråga men inte hinner innan den 3 maj.

Registrering för forskare öppnar den 8 maj och stänger den 1 juni.

AIMday Välfärd är kostnadsfritt för alla deltagare.

Välkomna!

AIMday Välfärd 2017 arrangeras av:


med finansiellt stöd från: