Varför AIMday?

Om du är en representant från företag, offentlig sektor eller annan organisation

 • Dina frågor sätter dagens agenda.
 • Möt akademiska forskare som kan bidra i arbetet med att förstå och lösa dina problem.
 • Lär dig mer om vetenskapliga metoder och den infrastruktur som finns på universitetet.
 • Få tillgång till nationella och internationella nätverk av högt kvalificerade forskare.
 • Upptäck nya möjligheter till produkt- och tjänsteutveckling genom samarbeten och uppdragsforskning.
 • Träffa doktorander som kan bli din framtida anställda.

Om du är en forskare eller doktorand

 • Möt ledande företag och lär dig mer om deras faktiska behov av ny kunskap och kompetens i inom ditt forskningsområde.
 • Upptäck hur dina unika och specifika kunskaper kan användas för att identifiera möjliga lösningar eller lösa aktuella problem.
 • Knyt kontakter som kan leda till framtida projekt eller anställning.
 • Träffa forskare inom andra forskningsområden, universitet och institut för att diskutera frågor av gemensamt intresse.
 • Få inspiration och idéer som ökar kvaliteten på din egen forskning.
 • Diskutera samarbeten i olika former.