List of questions

V
Västerås Science parkWorkshop language: English
  • 1501

    Jag har inga frågor. Är intresserad av upplägget och ev framtida samarbete


    jag är samordnare för Västmanlands satsning inom Välfärd och Hälsa, se www.valfardochhalsa.se