Upcoming Events

AIMday Kulturarv 2016

Uppsala 2016-11-10

AIMday Kulturarv arrangeras nu för första gången för att initiera samarbeten mellan Uppsala universitet och andra aktörer som bedriver till exempel musei-, arkiv- och utställningsverksamhet, utvecklar spel, digitala söktjänster och läromedel eller driver och utvecklar besöksmål i historiska miljöer.  

Go to event >

AIMday Social Innovation 2016

Samverkanshuset, Umeå universitet 2016-11-16

AIMday Social Innovation fokuserar på hur din verksamhet påverkas av utmaningarna i samhället och dess behov av sociala innovationer: Vilka möjligheter finns i förändringen? Hur kan du dra nytta av dem?

Go to event >

AIMday Anti-infective Medicine & Diagnostics 2016

Uppsala 2016-11-24

We welcome you to the first AIMday Anti-infective Medicine & Diagnostics, bringing academic scientists, clinicians, companies and authorities together for discussions around subjects ranging from basic science and development of new drugs and diagnostics to proper usage of anti-infectives.

Go to event >

Save the date

New AIMday events are currently being planned and will be posted here as soon as dates are set.

It is exact. It is exciting. It is AIMday.

 AIMday gives organizations access to academic specialists who can contribute in solving their specific issues. Academic scientists gain valuable insights into what kind of issues companies are struggling with and how these issues relate to their own research.
In short, there are only winners among attendees on AIMday events.