Upcoming Events

AIMday Utveckling Lärande Forskning

Uppsala 2019-09-12

Inom ramen för ULF försöksverksamhet genomförs AIMday Utveckling Lärande Forskning där representanter från skolan och förskolan möter forskare för att diskutera verksamhetsspecifika frågor. Evenemanget är öppet för deltagare i Uppsala-noden

Go to event >

AIMday framtidens arbetsmarknad och kompetensförsörjning

Umeå 2019-10-22

I slutet av oktober är organisationer, företag och forskare varmt välkomna att diskutera såväl utmaningar som möjligheter kopplade till den förändring som pågår inom arbetsmarknaden, arbetslivet och vilken kompetens som efterfrågas.

Go to event >

AIMday Hållbara städer

Uppsala 2019-10-23

Välkommen till årets AIMday Hållbara städer där vi uppmärksammar de sociala och kulturella dimensionerna av urban utveckling. Vi välkomnar särskilt frågor om trygghet, hälsa, jämlikhet, integration, sysselsättning, utbildning och kultur.

Go to event >

AIMday Materials

Uppsala 2019-10-24

For the twelfth year running we arrange AIMday Materials to bring together academic researchers and industry representatives in the field of materials science. We hope that this year’s AIMday Materials will attract both new and former participants, and be just as successful in bringing understanding and new perspectives to industrial problems.

Go to event >

AIMday Big Science Technology

Lund 2019-11-27

Welcome to AIMday Big Science, where academic researchers and industry get a chance to discuss future challenges of big science facilities.

Go to event >

Save the date

AIMday Big Science 2019 Uppsala universitet, organised in Lund November 27, 2019
New AIMday events are currently being planned and will be posted here as soon as dates are set.


AIMday gives organizations access to academic specialists who can contribute in solving their specific issues. Academic scientists gain valuable insights into what kind of issues companies are struggling with and how these issues relate to their own research.

In short, there are only winners among attendees on AIMday events.