Upcoming Events

AIMday Utveckling Lärande Forskning

12 September, 2019

Inom ramen för ULF försöksverksamhet genomförs AIMday Utveckling Lärande Forskning där representanter från skolan och förskolan möter forskare för att diskutera verksamhetsspecifika frågor. Evenemanget är öppet för deltagare i Uppsala-noden

Go to event >

AIMday Healthy Ageing

9 October, 2019

The University of Oxford, together with the UK SPINE knowledge exchange, will be hosting AIMday Healthy Ageing on Wednesday 9th October 2019. We look forward to welcoming companies to discuss your challenges related to ageing with academics from across the university.

Go to event >

AIMday framtidens arbetsmarknad och kompetensförsörjning

22 October, 2019

I slutet av oktober är organisationer, företag och forskare varmt välkomna att diskutera såväl utmaningar som möjligheter kopplade till den förändring som pågår inom arbetsmarknaden, arbetslivet och vilken kompetens som efterfrågas.

Go to event >

AIMday Hållbara städer

23 October, 2019

Välkommen till årets AIMday Hållbara städer där vi uppmärksammar de sociala och kulturella dimensionerna av urban utveckling. Vi välkomnar särskilt frågor om trygghet, hälsa, jämlikhet, integration, sysselsättning, utbildning och kultur.

Go to event >

AIMday Materials

24 October, 2019

For the twelfth year running we arrange AIMday Materials to bring together academic researchers and industry representatives in the field of materials science. We hope that this year’s AIMday Materials will attract both new and former participants, and be just as successful in bringing understanding and new perspectives to industrial problems.

Go to event >

AIMday Big Science Technology

27 November, 2019

Welcome to AIMday Big Science, where academic researchers and industry get a chance to discuss future challenges of big science facilities.

Go to event >

Save the date

New AIMday events are currently being planned and will be posted here as soon as dates are set.


AIMday gives organizations access to academic specialists who can contribute in solving their specific issues. Academic scientists gain valuable insights into what kind of issues companies are struggling with and how these issues relate to their own research.

In short, there are only winners among attendees on AIMday events.