Arbeta med Uppsala universitet

Uppsala universitet Innovation främjar samarbete mellan Uppsala universitet och företag och andra organisationer. Vi gör detta dels genom att stödja forskningssamarbeten mellan universitet och privat, offentlig och ideell sektor och dels genom att stödja utveckling och kommersialisering av idéer från forskning vid Uppsala universitet. Projekt för forskningssamverkan ger företag och andra organisationer tillgång till expertis inom många områden och kan också erbjuda möjligheter till rekrytering. Genom oss kan du kontakta lämpliga forskare inom områden som sträcker sig från teori till praktik. Kontakta oss för att få reda på mer om samarbete med Uppsala universitet via e-post anette.stache@uuinnovation.uu.se eller läs mer på www.uuinnovation.uu.se.

AIMday Spara och bevara arrangeras av

Logotyp Energimyndigheten

med stöd av