Welcome to AIMday Food

Livsmedelsproduktion, livsmedelteknik och relaterade områden är ett av södra Sveriges styrkeområden. Dessutom finns excellent forskning och utveckling i närmiljön. Samverkan mellan industriella partners och akademisk expertis är avgörande för att skapa en dynamisk tillväxtmiljö och som ett led i att ytterligare stärka förutsättningarna för utveckling och innovation inom FOOD arrangerar LU Innovation System i samarbete med SLU, HKR, MAH och BTH AIMday Food i Lund onsdagen den 27 november i Gamla Biskopshuset.

AIMday FOOD är en form för samverkan med utgångspunkt i behov, utmaningar, problem och frågor som ställs av industrin i sin strävan efter kunskap och utveckling. De ämnen som tas upp av de industriella partners och organisationer matchas med särskild akademisk kompetens i effektiva möten, där nya kontakter knyts och samarbeten inleds.

Dagen är utan kostnad för alla deltagande parter.